Voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en mogelijkheden,

bel de beheerders, familie van Oostrum op tel. no. 0117 453490.

of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Reglement Dorpshuis Waterlandkerkje,

Vastgesteld op 22 januari 2018


Dit reglement is samengesteld door de Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje gebruikers en huurders moeten zich aan de voorschriften in dit reglement houden.


Algemeen:

1. Er mogen max. 150 personen tegelijk in het dorpshuis aanwezig zijn;

2. De huurder/gebruiker moet een volwassen persoon zijn;

3. De huurder/gebruiker maakt op eigen risico gebruik van het Dorpshuis;

4. In geval van vermissing van zaken of letsel aanvaardt de Beheerstichting geen enkele aansprakelijkheid.

5. Bij risicovolle evenementen kan de Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje besluiten om een borgsom te vragen.


Beheerder, verwarming en veiligheid:

6. De beheerder is de contactpersoon voor de huurder/gebruiker en is te bereiken op telefoonnummer 0117 453490;

7. De huurder/gebruiker volgt aanwijzingen van de beheerder op;

8. Toegang en afsluiten van het dorpshuis gaat volgens instructie van de beheerder;

9. De verwarming wordt in samenspraak met de beheerder geregeld;

10. Voor het gehele gebouw geldt een rookverbod.

11. Versieringen, van welke aard ook, mogen alleen na toestemming van de beheerder en op een hoogte van 2,5 meter geplaatst worden.

12. Kaarsen mogen niet gebruikt worden, waxinelichtjes wel.

13. Er mag geen gebruikt gemaakt worden van frituurpannen e.d.


Muziek, geluid en overlast:

14. Het is niet toegestaan een extra (professionele) muziekinstallatie te plaatsen zonder overleg met de beheerder.


Wij zijn zuinig op onze buren:

15. Het geluidsvolume wordt om 23.00 uur op een laag niveau gezet, gaan deuren en ramen dicht. (dit is voorschrift van de gemeente. max. 12 x per jaar kan voor een evenement in het dorpshuis een ontheffing worden aangevraagd; met die vergunning kan het tijdstip worden verlengd tot 01.00 uur).

16. De huurder/gebruiker moet indien van toepassing zelf voor een muziek- en geluidshindervergunning zorgen.

17. De huurder/gebruiker moet zelf omwonenden in kennis stellen van een evenement dat mogelijk hinder kan veroorzaken, ook als er geen gemeentelijke vergunning nodig is.

18. De huurder/gebruiker ziet erop toe dat zijn gasten buiten het gebouw geen overlast veroorzaken (geen zwerfvuil veroorzaken, luidruchtig verblijf of vertrek na het evenement).


Na gebruik:

19. De huurder/gebruiker zorgt ervoor dat alles schoon, heel, in goede staat en in de oorspronkelijke opstelling wordt achtergelaten.

20. Indien de agenda voor verhuur van het dorpshuis het toelaat kan er – in samenspraak met de beheerder - tot de volgende morgen 12.00u worden opgeruimd. Dit alleen in samenspraak met de beheerder.

21. Gebruikte hand- en theedoeken blijven in het dorpshuis.

22. Geconstateerde mankementen moeten aan de beheerder worden gemeld.


Slotbepalingen:

23. Als deze overeenkomst niet wordt nagekomen, kan de Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje ervoor kiezen om vervolgverhuur te weigeren.

24. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Beheer Dorpshuis Waterlandkerkje.